Ochorenia pečene

Primárne nádory pečene

1. Hepatocelulárny karcinóm (HCC)

HCC je primárna malignita pečene a vyskytuje sa prevažne u pacientov s chronickým ochorením pečene a cirhózou.

HCC je momentálne treťou hlavnou príčinou úmrtí na rakovinu na celom svete, pričom postihuje viac ako 500 000 obyvateľov. Incidencia HCC je najvyššia v Ázii a Afrike, kde je vysoká prevalencia hepatitídy B a C, ktoré výrazne predisponujú k vývoju chronického ochorenia pečene a následnému vývoju HCC.

Kombinácia vírusovej hepatitídy a požívania alkoholu významne zvyšuje riziko vzniku cirhózy a následného HCC.

Momentálne sa zisťuje možnosť pozitívneho vplyvu očkovania proti hepatitíde B na mieru výskytu HCC.

Prejavy ochorenia

Zatiaľ čo sa HCC v minulosti vo všeobecnosti prezentovalo v pokročilom štádiu bolesti pravého horného kvadrantu brucha, stratou hmotnosti a príznakmi dekompenzovanej choroby pečene, je v súčasnosti čoraz viac rozpoznaná v omnoho skoršom štádiu, čo je dôsledok rutinného skríningu pacientov so známou cirhózou, pomocou zobrazovacích vyšetrení a sledovania sérových hladín alfa-fetoproteínu (AFP) u rizikových skupín pacientov.

Liečba ochorenia

  • Chirurgické odstránenie nádoru s časťou pečene - resekcia pečene
  • Transplantácia pečene ak nádor nie je väčší ako 5 cm
  • V prípade, že resekcia alebo transplantácia nie je možná: rádiofrekvenčná ablácia (RFA), transartériová chemoembolizácia (TACE), brachyterapia, chemoterapia, systémová liečba sorafenibom

2. Cholangiokarcinóm (CCC)

CCC je zhubný nádor systému žlčových ciest, ktorý môže vzniknúť v pečeni alebo v extrahepatálnych (mimopečeňových) žlčových cestách. CCC sa vyskytuje v troch anatomických oblastiach: intrahepatálne (v pečeni), extrahepatálne/perihilárne (v mieste kde vstupujú cievy do pečene) a distálne extrahepatálne (mimo pečene v úrovni pankreasu).

Etiológia väčšiny CCC zostáva neznáma. V juhovýchodnej Ázii môže byť príčinou CCC chronická infekcia motolicou (Clonorchis sinensis a Opisthorchis viverrini) a je možné, že aj iné parazity, ako napríklad Ascaris lumbricoides.

Prejavy ochorenia

Žltačka, bilirubinúria (tmavý moč), svrbenie, úbytok hmotnosti, bolesti brucha

Liečba ochorenia

  • Jediná možnosť liečby je kompletné odstránenie nádoru s priľahlou časťou pečene - chirurgická resekcia
  • V liečbe sa uplatňuje aj zavedenie stentu, fotodynamická terapia (PDT), rádioterapia, chemoterapia
  • Transplantácia pečene je v tomto prípade kontraindikovaná (nesmie sa vykonať), pretože nádor sa veľmi rýchlo zjaví aj v novej transplantovanej pečeni.