Pacienti

Ochorenia pečene

Pečeň je životne dôležitý orgán, bez ktorého život človeka nie je možný. Existuje viacero ochorení, ktoré pečeň poškodzujú natoľko, že dôjde k jej zlyhaniu a ohrozeniu života pacienta až smrti. Jednou z možností liečby takýchto ochorení je transplantácia pečene.  Transplantácia pečene je zložitý chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni chorá pečeň, ktorá už nefunguje správne a nahradí sa celou zdravou pečeňou od mŕtveho darcu alebo časťou pečene od živého darcu. V tejto časti popisujeme základné ochorenia pečene, kde jedna z možností liečby je jej transplantácia.
 
Autor textu: MUDr. Barbara Marková