Ochorenia pečene

Chronická hepatitída C

Hepatitída typu C je infekčná choroba, ktorá sa prenáša krvou. Má miernejší priebeh ako hepatitída B, kratší inkubačný čas, no veľmi často prechádza do chronickej formy.  Veľká väčšina prebieha asymptomaticky alebo len za príznakov chrípky.

Infekcia vírusom hepatitídy C (HCV) je jednou z hlavných príčin chronického ochorenia pečene na celom svete. Dlhodobý vplyv HCV infekcie je veľmi variabilný, od minimálnych histologických zmien až po extenzívnu fibrózu a cirhózu s alebo bez hepatocelulárnehokarcinómu (HCC). Počet chronicky infikovaných osôb na celom svete sa odhaduje na približne 180 miliónov, ale väčšina z nich nevie o ich infekcii.

Prejavy ochorenia

Zvýšená únava, nevýkonnosť, bolesti pod pravým rebrovým oblúkom, hnačky, veľmi dlho býva bez príznakov a zrazu sa prejaví poškodením pečene.

Ako je možné sa nakaziť?

  • Osoby liečené hemodialýzou
  • Osoby dlhodobo väznené
  • Osoby, ktoré si aplikovali drogy nesterilnými injekčnými striekačkami
  • Osoby po chirurgických zákrokoch v krajinách so slabšou úrovňou hygieny
  • Osoby, ktoré podstúpili tetovanie pri nedostatočnej hygiene
  • Príjemcovia krvi pred rokom 1992
  • Zdravotnícky personál a osoby s rizikom kontaktu s infekciou

Liečba ochorenia

  • V posledných rokoch došlo k významnému pokroku v liečbe chronickej hepatitídy C. Vývoj viacerých nových priamo účinkujúcich antivirotík (DAAs) viedol k zmene stratégie liečby s prechodom na bezinterferónové režimy. Použitie kombinácie viacerých DAAs bez interferónu prinieslo nárast účinnosti liečby, jednoduchú aplikáciu, skrátenie liečby na 12 týždňov, dobrú toleranciu a bezpečnosť pre pacienta. Dosiahnutie trvalej virologickej odpovede je možné u 95 – 100 % pacientov vrátane pacientov s cirhózou pečene alebo tých, u ktorých bola liečba interferónom kontraindikovaná. Po prvý raz sa v tejto súvislosti začína hovoriť o možnosti úplnej eradikácie hepatitídy C.
  • Transplantácia pečene je liečbou voľbou pre pacientov s konečným štádiom ochorenia pečene. Môže dôjsť k infekcii štepu, ktorý je možné liečiť vyššie uvedenými liekmi.