Ochorenia pečene

Chronická hepatitída B

Hepatitída B je infekcia pečene spôsobená vírusom hepatitídy B (HBV). HBV je jeden z piatich typov vírusových hepatitíd.

Najvyšší výskyt HBV je v afrických, západných pacifických a ázijských krajinách, kde sa vírus získava hlavne perinatálnym prenosom z chronicky infikovanej matky na plod alebo infekciou v rannom detstve.

V Európe, Amerike a Austrálii je prevalencia stredná až nízka.

Prejavy ochorenia

V1/3 prípadov sa neprejaví žiadnymi symptómami, 2/3 majú prejavy ako bolesti, zvýšená únavnosť, tráviace ťažkosti apod., 50 % sa môže prejaviť ako žltačka a v závislosti od veku môže akútna forma prejsť do chronickej formy (novorodenci 90 %, dospelí 5 – 10 %) a spôsobiť cirhózu pečene prípadne až hepatocelulárny karcinóm.

Ako je možné sa nakaziť?

  • perinatálnym prenosom z matky na plod
  • sexuálnym stykom
  • zdieľaním ihiel medzi užívateľmi drog
  • tetovaním, piercingom
  • spoločnými hygienickými potrebami
  • krvou, slinami, spermou, pošvovým sekrétom
  • Povinné očkovanie proti hepatitíde B pre dojčatá a dospievajúcich významne prispeli k znižovaniu výskytu infekcie HBV

Liečba ochorenia

  • Prevencia – očkovanie, ochranné prostriedky
  • Chronická hepatitída – priame antivirotiká, imunoglobunlíny, interferóny, nukleotidové analógy
  • Transplantácia pečene je poslednou možnosťou vzhľadom k riziku reinfekcie „novej“ pečene