Pacienti

Šport po transplantácii pečene

Šport po transplantácii pečene

Pravidelné cvičenie zlepšuje telesnú kondíciu aj náladu. Pre návrat do normálneho života je oboje veľmi dôležité. K pokročilému ochoreniu pečene patrí aj úbytok a zmenšenie svalovej hmoty a zmenšenie svalovej sily. Niekoľko rokov trvajúce ochorenia pečene a následná ťažká operácia samozrejme neprajú dobrej celkovej telesnej kondícii. To sa ale môže zásadne zmeniť. Keď sa následkom transplantácie zlepší látková výmena, čo sa prejaví už niekoľko dní po operácii, svalová sila sa začne zvyšovať. Už od prvého dňa rehabilitačná pracovníčka bude viesť pacienta k pravidelnej fyzickej aktivite. Po zhojení chirurgickej rany je možné začať aj s väčšou záťažou. Plná stabilizácia rany trvá zvyčajne 2 mesiace a po uplynutí tejto doby je možné začať aj s pravidelným plnohodnotným cvičením.

V prípade, ak sa po transplantácii pečene opäť začína so športom, je potrebné sa o tom poradiť s ošetrujúcim lekárom. Môžu sa objaviť niektoré komplikácie, ktoré rozsah telesnej záťaže obmedzujú a ktoré budú vyžadovať dlhší časový odstup a pomoc. Dôležitá je ale skutočnosť, že po úspešnej transplantácii pečene je možné naplno sa venovať športu a to nielen rekreačnému, ale aj výkonnostnému alebo vrcholovému. Po transplantácii pečene je dokonca možné získať aj olympijskú medailu. Pacient sa môže preto smelo pustiť do cvičenia a zvyšovania telesnej kondície. Transplantácia pečene sa urobila preto, aby došlo ku vyliečeniu a plnému začleneniu do normálneho života. Za optimálne športy sú považované jazda na bicykli, plávanie a turistika. Ak bol pacient zvyknutý športovať pred transplantáciou, k obľúbenému športu sa môže vrátiť často už po 2-6 mesiacoch.

Niekoľko rád, ako začať s cvičením a športom po transplantácii:

  • Treba byť trpezlivý a vytrvalý. Postupovať pomaly. Dostatočne odpočívať. Začiatok rehabilitácie ale nemá zmysel zbytočne neodkladať.
  • Na zvyšovanie kondície je potrebné opakované cvičenie.
  • Vyššiu záťaž si pacient môže dovoliť približne za 3-6 mesiacov od transplantácie, ak nemá závažné komplikácie.
  • Je potrebné poradiťsa s lekárom, kedy je možné začať s náročnejším cvičením.
  • Na začiatku treba cvičiť pod dohľadom odborníka. Využívať rehabilitačných pracovníkov na inštruktáž, ktoré cviky je potrebné robiť a ako.
  • Ak pacient chce niektorý šport ďalej rozvíjať, je lepšie investovať do trénera ako do nákupu drahého vybavenia.
  • Pre každého pacienta po transplantácii pečene a v každom veku je dôležité udržiavať si kondíciu pravidelným, najlepšie každodenným cvičením.

Autor textu: MUDr. Pavel Trunečka, CSc., IKEM Praha, preklad: MUDr. Jozef Baláž