Pacienti

Pobyt v nemocnici po transplantácii pečene

Pobyt v nemocnici po transplantácii pečene

Po samotnom chirurgickom zákroku nasleduje liečba, na ktorej sa podieľa viacero špecialistov. Úspešná transplantácia pečene vyžaduje spoluprácu multidisciplinárneho tímu, ktorého základom sú transplantačný chirurg, hepatológ a anesteziológ. Títo odborníci obvykle zabezpečujú starostlivosť už pred transplantáciou, a to najmä u pacientov, ktorí boli pred transplantáciou v ťažkom stave. Bezprostredne po transplantácii je pacient hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Často na určitú dobu potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu a vnútrožilovú výživu, pretože prvé dni nie je schopný prijímať potravu ústami.

Pomerne rýchlo sa však môže začať pohybovať, postupne nadobúda samostatnosť a je preložený na bežné pooperačné oddelenie. Doba pobytu na nemocničnom lôžku je daná predovšetkým závažnosťou základného ochorenia pred transplantáciou a prípadnými komplikáciami, s ktorými je potrebné pri zložitom zákroku počítať. Pobyt v nemocnici je nevyhnutný predovšetkým na vyhľadávanie skorých príznakov komplikácií a ich liečbu.

Po niekoľkých týždňoch je väčšina pacientov prepustená domov a ďalšia liečba prebieha ambulantne.

Autor textu: MUDr. Pavel Trunečka, CSc., IKEM Praha, preklad: MUDr. Jozef Baláž