Centrum

Výsledky centra

Počty transplantácií pečene (LT) v jednotlivých rokoch v TC Banská Bystrica

zdroj: Národná transplantačná organizácia - NTO, Bratislava