Pacienti

Samotná transplantácia - operácia

Samotná transplantácia - operácia

Transplantácia pečene  je náročná chirurgická operácia. Vykonáva sa v celkovej anestézii. Transplantácia sa skladá z dvoch operácií.

Pri prvej operácii sa od darcu odoberajú orgány, nasleduje ich úprava a pokračuje sa s druhou operáciou u príjemcu, vlastnou transplantáciou.  Samotná transplantácia trvá 3-4 hodiny. Celý proces transplantácie (aj s odberom orgánov od darcu) tak trvá aj 12 hodín. Pri operácii sú prítomní 4 chirurgovia, anesteziológ, anesteziologické sestry a inštrumentárky. Pre transplantáciu pečene sú typické vyššie krvné straty, pretože pacienti s ochorením pečene majú narušenú krvnú zrážanlivosť. Celý tým je ale na tieto špecifiká vyškolený a má adekvátne technické vybavenie.

Transplantácie pečene sú zaradené medzi urgentné a život zachraňujúce operácie, preto majú prednosť pred ostatnými plánovanými operáciami. Transplantačná pohotovosť je 24 hodín a 7 dní v týždni, preto je bežné, že operácie sa robia v noci alebo cez víkend.

Princípom operácie je odstránenie pôvodnej chorej pečene a na jej miesto umiestnenie novej od darcu orgánov. Operácia začína rezom, ktorý sa tiahne od mečovitého výbežku smerom ku pupku a doprava. Stará pečeň sa odstráni a nová od darcu sa pripojí na krvný obeh pacienta na dolnú dutú žilu. Prítok žilovej krvi do pečene sa vytvorí pripojením na vrátnicovú žilu, ktorá privádza krv z čriev. Tepenné zásobenie novej pečene sa vytvorí pripojením na pečeňovú tepnu príjemcu. Operácia končí rekonštrukciou žlčových ciest, kedy sa žlčovod novej pečene napojí na pôvodný žlčovod príjemcu alebo tenké črevo. Na konci operácie sa z dutiny brušnej vyvedú 4 drény (hadičky), ktoré slúžia na odvádzanie zbytkovej krvi z brucha a okolia novej pečene. Operačná rana sa následne uzavrie a pacient je prevezený na kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny. Tam je postupne zobudený z celkovej anestézie a sledovaný lekármi intenzívnej medicíny.

Operácia je principiálne jednoduchá ale skutočná realizácia je veľmi obtiažna. Preto vyžaduje skúsený chirurgicko-anesteziologická tím lekárov a sestier čo s najväčším počtom urobených transplantácií.

Autor textu: MUDr. Július Janek, PhD.