Pacienti

Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky

Pacienti po transplantácii pečene sú vystavení zdravotným rizikám rovnako ako ostatná populácia, niektoré riziká sú ale podstatne vyššie. Preto je nutné pravidelne prichádzať na preventívne prehliadky, ktoré majú za cieľ včas diagnostikovať niektoré závažné ochorenia. Medzi tieto prehliadky patria:

  • Gynekologické vyšetrenie najmenej 1x ročne a mamografia u žien vo veku nad 30 rokov. Termíny opakovania mamografie určuje gynekológ.
  • Kožné vyšetrenie zo zameraním na kožné nádory (najmenej 1x za rok u všetkých príjemcov).
  • Kostná denzitometria (vyšetrenie zloženia kostí) v prvých rokoch po transplantácii pečene 1x ročne, s odstupom času podľa nálezu.
  • Stomatologické vyšetrenie odporúčame minimálne 2x ročne. Pred každým závažnejším zákrokom je nutné použiť preventívne antibiotiká. Najbežnejšie sa podávajú penicilínové antibiotiká (napr. amoxicilín 2g 1-2 hodiny pred výkonom).
  • Kolonoskopické vyšetrenie. U všetkých chorých s črevnými zápalmi (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída) 1x ročne. V ostatných prípadoch 1x za 5 rokov. Podľa nálezu môžu byť vyšetrenia aj častejšie.

Autor textu: MUDr. Pavel Trunečka, CSc., IKEM Praha, preklad: MUDr. Jozef Baláž