Pacienti

Ochrana pred infekciami

Ochrana pred infekciami

Pretože imunosupresíva oslabujú prirodzenú imunitu, je potrebné sa chrániť pred infekciami. Tieto opatrenia sú obzvlášť dôležité po transplantácii a vždy, keď dôjde k zvýšenému dávkovaniu imunosupresívnych liekov – napr. pri liečbe rejekcie. Treba dodržiavať nasledovné zásady:

 • Často si umývať ruky mydlom. Po umytí ošetrovať pokožku na rukách krémom.
 • Zbytočne sa nedotýkať tváre a miest okolo úst.
 • Nestýkať sa zbytočne s ľuďmi s nachladnutím alebo inými vzduchom prenosnými infekciami.
 • V období chrípkovej epidémie obmedziť pobyt na verejných priestranstvách s veľkým počtom ľudí (verejná doprava, supermarkety, kiná).
 • Požiadať priateľov, aby navštevovali pacienta len ak sú zdraví.
 • Ak si pacient musí sám previazať ranu, musí umyť si ruky pred aj po preväze.
 • Používať jednorazové papierové vreckovky a po každom použití ich zahodiť do smetného koša.
 • Denne vymieňať uteráky. Často meniť posteľnú bielizeň.
 • Na záhrade sa vyvarovať práci s tlejúcim materiálom ako je staré lístie, seno, kompost a pod. Tieto veci môžu obsahovať veľmi nebezpečné plesne.
 • Vyhýbať sa kontaktu so zvieracími výkalmi a cudzími zvieratami. Nečistiť vtáčie klietky, teráriá a iné zariadenia určené pre zvieratá.
 • Nenechať sa očkovať očkovacími látkami, ktoré obsahujú oslabené živé mikroorganizmy, napr. proti detskej obrne. Živé vakcíny môžu u osôb so zníženou imunitou spôsobiť závažné infekčné ochorenia. O očkovaní je potrebné sa poradiť s členmi transplantačného tímu (pozri tiež samostatný odsek o očkovaniach).

Autor textu:  MUDr. Pavel Trunečka, CSc., IKEM Praha, preklad: MUDr. Jozef Baláž