Čo je transplantácia pečene a čo jej predchádza

Transplantácia pečene je komplexná liečebná metóda, pomocou ktorej sa definitívne lieči chronické alebo akútne zlyhanie pečene alebo určité nádory pečene. Táto metóda je vhodná pre dospelých a aj detských pacientov. Jej základom je chirurgická operácia, pri ktorej sa z tela príjemcu odstráni chorá pečeň a nahradí sa novou, najčastejšie od mŕtveho darcu. V prípade, že darcom je živá osoba, odoberá sa len časť pečene. Nový orgán je napojený na cievy a žlčovod príjemcu na mieste pôvodnej, odstránenej pečene, jedná sa o tzv. ortotopickú transplantáciu. Po transplantácii pacienti doživotne užívajú imunosupresívne látky, ktoré zabraňujú odvrhnutiu novej pečene. Vďaka pokrokom v chirurgii, anesteziológii, intenzívnej medicíne a hepatológii je dnes takáto liečba napriek svojej zložitosti bezpečná a veľmi účinná.

Pacienti sa po transplantácii pečene vracajú do aktívneho a plnohodnotného života. S narastajúcim úspechom transplantácií pečene sa zvýšil počet čakateľov ale súčasne sa prehĺbil nedostatok darcov orgánov čo je hlavným problémom všetkých transplantačných programov. Podľa Európskeho Transplantačného Registra - ELTR sa ročne v Európe urobí viac ako 7000 transplantácií pečene ale ani tento počet nie je dostačujúci.

Samotnej transplantácii predchádza komplexné zhodnotenie zdravotného stavu a štádia ochorenia budúceho príjemcu. Nie každé ochorenie pečene je indikované na transplantáciu. Transplantácia sa vykonáva u pacientov, u ktorých nedochádza ku zlepšeniu využitím medikamnetóznej liečby, ich zdravotný stav je vážny a predpokladá sa, že sa bude zhoršovať. O pacienta sa počas a po transplantácii stará tím lekárov a sestier, ktorých úlohou je doviesť proces transplantácie do úspešného konca.
Program transplantácií pečene vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici funguje od roku 2008.

Viac informácií