Ochorenia pečene

Alkoholová choroba pečene (ALD)

Alkoholová choroba pečene je najčastejším ochorením pečene. Alkohol je po tabaku a hypertenzii na 3. mieste v rebríčku rizikových faktorov civilizačných ochorení v Európe.

Konzumácia alkoholu je zodpovedná za 3,8 % celosvetovej úmrtnosti a 4,6 % životných rokov (DALY), ktoré boli stratené v dôsledku predčasného úmrtia vďaka konzumácii alkoholu.

V Európe je najvyšší podiel celkových ochorení a predčasných úmrtí spôsobených alkoholom zo všetkých oblastí WHO, ktoré predstavuje 6,5 % všetkých úmrtí a 11,6 % DALY, ktoré možno pripísať alkoholu. Európa vykazuje mimoriadne veľké rozdiely medzi pohlaviami. Úmrtia spôsobené alkoholom predstavujú 11,0 % a 1,8 % u mužov a žien. Taktiež neprimerane veľa mladých ľudí trpí touto chorobou - úmrtnosť spojená s alkoholom je vyššia ako 10 % a 25 % u mužskej a ženskej mladej populácie.

Treba si však uvedomiť, že alkohol je oficiálne predávaná droga, a každý štát vrátane Slovenskej republiky získava na daniach z jeho predaja veľké prostriedky. Preto je povinnosťou každého štátu niesť za tento predaj aj zodpovednosť. Jednou z nich je aj liečba následkov konzumácie alkoholu kde sa zaraďuje aj transplantácia pečene. Transplantácia sa vykonáva u pacientov s cirhózou jedine pod podmienkou trvalej abstinencie (vyžaduje sa psychiatrické vyšetrenie) a len v štádiu konečného a nezvratného zlyhávania pečene ako posledná možnosť liečby.

Konzumácia alkoholu – rizikový faktor

Podľa EASL (Európska asociácia pre štúdium pečene) odporúčaní neexistuje bezpečná denná dávka alkoholu. Už denná konzumácia 25 g alkoholu zvyšuje riziko vzniku cirhózy.

Patofyziológia tejto zvýšenej citlivosti na alkohol ešte nie je úplne pochopená, avšak existuje jednoznačný pomer dávkovania medzi množstvom alkoholu a pravdepodobnosťou vývoja ALD.

Závislosť na alkohole

Pre určenie alkoholovej závislosti sú podstatné dotazníkové metódy.

O zvýšenej konzumácii alkoholu svedčia zvýšené  hodnoty GMT, MCV, IgA, bez sacharidového transferínu a pomer AST/ALT > 2.

Prejavy ochorenia

Pitie osamote alebo v tajnosti, túžba po alkohole, neschopnosť kontrolovať skonzumované množstvo alkoholických nápojov, výpadky pamäte (zabúdanie udalostí alebo konverzácií), podráždenosť, v prípade ak človek nedostane nápoj v zvyčajnom čase, neschopnosť udržať si vzťah alebo prácu, abstinenčné príznaky, ako je nevoľnosť, potenie, trasenie alebo úzkosť, ktoré sa prejavia, keď človek prestane piť, neustále zvyšovanie konzumácie alkoholu, aby bolo možné cítiť jeho účinky, ochorenie pečene.

Liečba ochorenia

Základom liečby je dosiahnutie abstinencie s pomocou psychiatra, psychológa a okolia.

Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy až po minimálne 6-mesačnej abstinencii s predpokladom jej dlhodobého udržania a robí sa len v štádiu konečného a nezvratného zlyhávania pečene na podklade cirhózy. Pri dodržaní abstinencie je prognóza života pacienta po transplantácii veľmi dobrá.