Pacienti

Návrat do zamestnania

Návrat do zamestnania

Väčšina pacientov bez závažnejších komplikácií sa po transplantácii pečene bude môcť vrátiť k svojmu pôvodnému zamestnaniu. Týka sa to predovšetkým duševne pracujúcich príjemcov. U manuálne pracujúcich môže byť návrat k pôvodnej profesii zložitejší. Pacient musí o tom diskutovať s pracovníkmi programu (ošetrujúci lekár, transplantačná koordinátorka, psychológ, sociálna pracovníčka). Stále platí, že transplantácia pečene má umožniť návrat k normálnemu životu a sociálne začlenenie a návrat do práce k tomu významne prispievajú.