Pacienti

Transplantačný tím

Transplantačný tím

Úspešné vykonanie transplantácie pečene vyžaduje tímovú spoluprácu mnohých odborníkov. Transplantačný chirurg je lekár, ktorý vykonáva samotnú operáciu, vrátane odberu pečeňového štepu z tela darcu a jeho úpravu. Vykonáva vybratie chorej pečene z tela príjemcu a implantáciu pečeňového štepu. Podstatnou mierou sa podieľa na pooperačnej starostlivosti. Rovnako je to lekár, ktorý rieši prípadné chirurgické komplikácie výkonu. S transplantačným chirurgom sa pacient stretne už pred transplantáciou v priebehu predtransplantačného vyšetrenia. Je to lekár, ktorý je zo všetkých najviac oprávnený zodpovedať otázky týkajúce sa samotnej operácie.

Anesteziológ – intenzivista je lekár, ktorý zabezpečuje narkózu a sleduje pacienta v priebehu operácie. Rovnako sa bude starať o pacienta v prvých dňoch po operácii, najmä v dobe, kedy ešte bude potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu a bude umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti. Aj s anesteziológom sa pacient zoznámi už počas predtransplantačného vyšetrenia a bude s ním rozprávať o priebehu narkózy a pooperačnej starostlivosti.

Hepatológ je špecialista na choroby pečene. V jeho starostlivosti je pacient v dobe pred transplantáciou, kedy bude vyšetrovaný ako možný kandidát na transplantáciu pečene. Je to tiež lekár, ktorý sa bude podieľať na liečbe po transplantácii pečene, predovšetkým vtedy, ak sa vyskytnú komplikácie. O väčšinu z pacientov po transplantácii pečene sa tiež bude starať dlhodobo aj po prepustení z nemocnice.

Transplantačná koordinátorka je zdravotná sestra – špecialistka, ktorá sa stará o pacienta od odporučenia do transplantačného centra. Vybavuje veľkú časť administratívnej práce potrebnej na vedenie zoznamu čakateľov. Informuje o zaradení na čakaciu listinu i o prípadných zmenách. Sleduje zdravotný stav príjemcov počas doby čakania na listine. Je vyškolená na poskytovanie informácií o transplantačnej starostlivosti, o možných komplikáciách a o správnej životospráve po transplantácii pečene a najmä o užívaní liekov. Vedie dokumentáciu, organizuje dlhodobú starostlivosť a je pripravená pacientom všestranne pomáhať. Je kontaktnou osobou medzi pacientmi a ostatnými členmi transplantačného tímu.

Ambulantné zdravotné sestry zabezpečujú starostlivosť o pacienta po prepustení z nemocnice. Pacienti sa s nimi stretávajú počas pravidelných návštev, kedy im robia odbery krvi na potrebné laboratórne vyšetrenia a podávajú niektoré informácie o užívaných liekoch. Informujú pacientov ohľadne termínov ambulantných kontrol. Informujú tiež o zmenách v užívaní liekov, ktoré stanoví počas kontroly ošetrujúci lekár.

V transplantačnom centre pracuje celý rad ďalších lekárov – špecialistov, ktorí sa významne podieľajú na úspešnom priebehu transplantácie. Rentgenológ hodnotí rentgenové snímky a vykonáva ultrazvukové vyšetrenia, bude sa tiež podieľať na riešení komplikácií. Gastroenterológ robí endoskopické vyšetrenia dutých orgánov tráviaceho systému a žlčových ciest v prípade komplikácií. Hematológ sa zaoberá predovšetkým liečbou odchýlok v krvnom obraze a zmenami krvnej zrážanlivosti.  Mikrobiológ a infektológ hľadajú pôvodcov prípadných infekčných komplikácií. Významnými členmi tímu sú psychológ a psychiater, ktorí hodnotia psychický stav pred a po transplantácii. Sú tiež pripravení pomáhať zvládať často neľahkú duševnú situáciu. Všetci títo odborníci sa zúčastňujú porady, ktorá má rozhodnúť, či je pre pacienta transplantácia pečene vhodnou liečebnou metódou. Túto poradu nazývame indikačný seminár programu transplantácie pečene. Výsledkom kladného rozhodnutia indikačného seminára je zaradenie pacienta na zoznam čakateľov. Program transplantácie pečene tiež spolupracuje s ďalšími špecialistami – gynekológom, nefrológom (odborník na ochorenia obličiek), kardiológom (odborník na srdcové ochorenia), pľúcnym špecialistom, kožným lekárom, neurológom a ďalšími odborníkmi, ktorí majú skúsenosť vo svojom obore s vyšetrovaním a liečbou pacientov po transplantácii orgánov.

Autor textu: MUDr. Pavel Trunečka, CSc., IKEM Praha, preklad: MUDr. Jozef Baláž