Pacienti

Fajčenie

Fajčenie

Pacienti po transplantácii pečene nesmú fajčiť! Ide o veľmi nezdravý návyk aj pre bežnú populáciu. Pri súčasnom užívaní imunosupresívnych liekov sa všetky riziká fajčenia (chronický zápal priedušiek, ochorenie srdca a ciev, rakovina pľúc a iných orgánov) výrazne zvyšujú.