Pacienti

Dlhodobá starostlivosť po transplantácii pečene

Dlhodobá starostlivosť po transplantácii pečene

Pobyt v nemocnici po transplantácii pečene trvá väčšinou niekoľko týždňov. Potom nasleduje ambulantné doliečenie a dlhodobé sledovanie. Prepustenie z nemocničného lôžka po ťažkej chorobe môže u niektorých príjemcov pečeňového štepu vyvolať pocity neistoty. Obavy však nie sú oprávnené, najťažšie obdobie má pacient za sebou a návrat do normálneho života prebieha väčšinou rýchlo. Naďalej ostáva v starostlivosti členov transplantačného tímu. S ich pomocou, podporou blízkych a s nevyhnutnou spoluúčasťou vôle sa v priebehu niekoľkých mesiacov pacient pravdepodobne bude môcť vrátiť do normálneho života a od ostatných ľudí ho bude odlišovať len jazva po operácii a niekoľko nevyhnutných pravidelných povinností. Je dôležité naučiť sa ich dodržovať.

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o funkciu transplantovanej pečene je užívanie predpísaných liekov zo skupiny imunosupresív!  Imunosupresíva sú lieky, ktoré bránia odhojeniu prenesenej pečene. Treba počítať s tým, že ich pacient bude musieť užívať trvalo a pravidelne. Preto je potrebné už od začiatku užívať tieto lieky úplne pravidelne a spoľahlivým spôsobom kontrolovať, či ich skutočne pacient užíva (napríklad sledovanie počet kapsúl v balení, pripravená krabička s liekmi na týždeň vopred a podobne). Tieto lieky sú veľmi účinné, majú však aj rad vedľajších účinkov, ktoré môžu byť veľmi závažné. Ich dávkovanie preto určuje transplantačný špecialista na pravidelných kontrolách. Každá zmena dávkovania musí byť poriadne zaznačená.

Obvodný lekár pravdepodobne tiež predpíše ďalšie pomocné lieky, ktoré majú za cieľ chrániť pacienta pred infekčnými komplikáciami, pred tvorbou kameňov v žlčovodoch a pred ďalšími komplikáciami, akými sú odvápnenie kostí, nedostatok horčíku v organizme alebo vznik žalúdkového alebo dvanástorníkového vredu. Časť pacientov musí užívať lieky na vysoký krvný tlak, na cukrovku a možno aj ďalšie lieky. Týchto liekov môže byť pomerne veľa a je nutné s tým počítať.

Ďalšou povinnosťou pacienta sú pravidelné návštevy u ošetrujúceho lekára. Tieto ambulantné kontroly majú za cieľ sledovať účinnosť liečby a včas rozpoznať a liečiť komplikácie. Tieto návštevy sú spočiatku pomerne časté, typicky každý týždeň v prvých 2 mesiacoch od operácie, každé 2 až 4 týždne v prvom polroku a raz mesačne po 6 mesiacoch od transplantácie. V nasledujúcich rokoch sa návštevy plánujú podľa celkového zdravotného stavu pacienta. Okrem týchto pravidelných ambulantných kontrol je pacient pozývaný na kontroly cestou hospitalizácie, najprv v ročných intervaloch. V priebehu krátkej hospitalizácie (2-3 dni) budú vykonané vyšetrenia, slúžiace k posúdeniu zmien v pečeni, ktoré sa môžu vyvinúť aj bez laboratórnej odozvy. Jedným z týchto vyšetrení je biopsia pečene.

Môže sa stať, že pacient bude musieť vyhľadať lekársku pomoc v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu. V tomto prípade je najvhodnejšie zatelefonovať na kontaktné číslo do svojho transplantačného centra a dohodnúť sa na vyšetrení na ambulancii alebo urgentnom vyšetrení v nemocnici, pokiaľ na to bude dostatočný dôvod. V niektorých situáciách, najmä menej závažných alebo naopak u náhlych stavov, ktoré priamo nesúvisia s transplantačnou liečbou, pacientovi najefektívnejšie pomôže praktický lekár alebo spádová nemocnica, a to predovšetkým ak je bydlisko pacienta veľmi vzdialené od transplantačného centra. Po zistení príčiny ochorenia je možný telefonický dohovor medzi lekármi spádovej nemocnice a transplantačného centra a stanovenie ďalšieho optimálneho postupu vyšetrení a liečby.

Okrem týchto dvoch hlavných povinností je cestou k dlhodobému dobrému zdravotnému stavu dodržiavanie základných pravidiel zdravej životosprávy. Jedná sa predovšetkým o dodržiavanie princípov zdravej výživy, hygieny, návštevy preventívnych lekárskych prehliadok, udržiavanie telesnej hmotnosti a pokiaľ možno aj dostatočnej fyzickej aktivity. Chceli by sme pacientom preto odporučiť len niekoľko základných, veľmi jednoduchých pravidiel. Veríme, že ich pochopenie a snaha o ich dodržiavanie pomôžu pacientom radovať sa zo zdravia čo najdlhšiu dobu.

Autor textu: MUDr. Pavel Trunečka, CSc., IKEM Praha, preklad: MUDr. Jozef Baláž