Nádory pečene

Význam multidisciplinárnej spolupráce

Vzhľadom na heterogenitu nálezov ako aj možností liečby – chirurgická, intervenčná radiológia, onkologická sa vnucuje potreba multidisciplinárnej spolupráce s možnosťou adekvátnej diagnostiky s následnou čo najefektívnejšou liečbou ušitou na mieru daného pacienta. V rámci EASL odporúčaní by mal rozhodovať o manažmente pacientov s benígnymi nádormi – multidisciplinárny tím pre benígne nádory pečene pozostávajúci z odborníkov z oblastí hepatológie, intervenčnej radiológie, hepatobiliárnej chirurgie a patológie. V našich podmienkach je asi častejšia diskusia a multidisciplinárna spolupráca v prípade manažmentu pacientov so zhubnými nádormi pečene, kde podľa EASL odporúčaní by mali spolu spolupracovať tímy v zložení z hepatológov, chirurgov, onkológov, radiológov, patológov a výskumníkov  v oblasti translačného výskumu. Táto spolupráca tvorí základ pre pracoviská poskytujúce komplexnú starostlivosť pre nádory pečene. 

autor textu: MUDr. Matej Hrnčár, PhD.