Indikácie na transplantáciu pečene

3. Chronická hepatitída B

Chronická HBV infekcia je dnes menej častou indikáciou transplantácie pečene. Indikáciou pri HBV býva dekompenzácia cirhózy pečene alebo prítomnosť HCC. V minulosti bola táto indikácia zaťažená častým výskytom reinfekcie s jej fatálnym priebehom. V dnešnej dobe pri predpoklade správne vedenej profylaxie tzv. nukleotidovými analógmi (NUK) najčastejšie tenofovir a entecavir s použitím alebo bez použitia imunoglobulínu anti HBs je možné incidenciu reinfekcie HBV minimalizovať. Profylaxiu je nevyhnutné podávať trvalo, pretzože aj za 10 rokov od OLTx je možné histologicky dokázať latentnú formu HBV infekcie v hepatocytoch pečeňového štepu. V súčasnosti tvoria títo pacienti v krajinách s vysokým výskytom častú indikáciu OLTx, u nás je to minoritná skupina. Výsledky prežívania sú veľmi dobre,  5-ročné prežívanie po LTx sa v tomto prípade udáva  85%.