Indikácie na transplantáciu pečene

1. Alkoholová choroba pečene

Alkoholová choroba pečene (ALD - Alcoholic Liver Disease) je najčastejšia príčina ESLD vo vyspelých krajinách. Alkohol samotný je významný kofaktor pri vývoji ESLD aj pri súčasne prebiehajúcich iných ochoreniach pečene. Transplantácia pečene pre ALD je často vnímaná v očiach verejnosti kontroverzne. Odporcovia transplantácie tvrdia, že ALD je dôsledok seba poškodzovania a jedná sa tak o plytvanie nenahraditeľnými zdrojmi (počet darcovských orgánov - pečení).  Aktívne pitie alkoholu je kontraindikácia k transplantácii. Väčšina TC dnes vyžaduje minimálny čas abstinencie 6 mesiacov, pričom niektoré centrá vykonávajú náhodné odbery krvi a moču na potvrdenie abstinencie. Predpokladá sa, že čím dlhšie sú abstinenčné pauzy, tým je menšia pravdepodobnosť recidívy abúzu alkoholu. 6-mesiacov súčasne môže byť dostatočne dlhý čas na úpravu pečeňových funkcií. V konečnom dôsledku tak všetci pôvodne indikovaní pacienti s ALD nemusia transplantáciu pečene podstúpiť. 5-ročné prežívanie u pacientov s ALD v triede CTP C je po úplnom vysadení príjmu alkoholu >50%, čo už je porovnateľné s výsledkami po LTx. Recidíva pitia alkoholu je však v kohorte transplantovaných častá, udáva sa až do 30%. Paradoxom je, že pitie po LTx nezhoršuje pečeňové funkcie graftu a neznižuje prežívanie po transplantácii. Najväčším rizikom relapsu pitia po transplantácii je strata compliance s liečbou a vynechanie imunosupresívnej liečby. Samotné výsledky po LTx pre ALD sú veľmi dobré, lepšie ako pri iných indikáciách na Tx. Podľa ELTR - European Liver Transplant Registry je 1-ročné prežívanie 85% a 5-ročné prežívanie 75%.