Darujte 2 % z daní

  Darujte 2 % z daní

  Pre úspešný chod programu transplantácií pečene je nevyhnutný  dobre fungujúci program odberov orgánov a tím kvalitne vyškolených zdravotníckych špecialistov. Práve propagácia odberov orgánov v spoločnosti a edukácia vysoko špecializovaného tímu stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré bohužiaľ v podmienkach zdravotníctva Slovenskej republiky nie je možné plnohodnotne finančne zabezpečiť len zo zdrojov štátnych nemocníc. A práve tu môžu pomôcť financie získané z vašich 2 % daní. 

  Ako pomáhajú 2 % z Vašich daní

  Získané finančné prostriedky budú využité na:
  • propagáciu odberov orgánov od darcov v širokej laickej verejnosti
  • organizáciu školiacich akcií o darcovstve orgánov pre zdravotníkov
  • výmenu odborných informácií o transplantáciách so zahraničnými centrami
  • spoluprácu s European Liver Transplant Registry
  • školenia lekárov v renomovaných zahraničných centrách
  • nákup odbornej literatúry
  • prístup do medzinárodných vedeckých databáz
  • propagáciu slovenského transplantačného programu vo svete

   

  Kontaktné údaje prijímateľa

  Názov: Transplantácia pečene.info
  Adresa: Námestie L. Svobodu 3865/1
                97517 Banská Bystrica
  IČO: 50587048
  Právna forma: občianske združenie

   

  Ako môžete darovať 2 % 

  1. Ako zamestnanec

  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vyplnenie
  Potvrdenie o zaplatení dane.

  Následne si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Tlačivo Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  2. Ako fyzická osoba

  Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, v daňovom priznaní sú už pripravené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad.

  3. Ako právnická osoba

   Ako právnická osoba môžete darovať 1 % z dane prípadne 2 %, ak ste do termínu daňového priznania darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa a doručte ho na váš daňový úrad.