Ochrana pred infekciami

Očkovanie

Vzniku niektorých infekčných ochorení je možné predchádzať očkovaním (vakcináciou). Zvyčajne sú ešte pred transplantáciou chorí zaočkovaní proti bežným infekciám, proti ktorým sa očkuje aj v bežnom živote. Pred transplantáciou sa zvyčajne dopĺňa očkovanie proti vírusovej hepatitíde B a A. Toto očkovanie sa opakuje aj po transplantácii, v prípade ak sa pred transplantáciou nevytvorili protilátky proti týmto vírusom. Ďalšie očkovanie odporučuje ošetrujúci lekár. Vhodné je aj každoročné očkovanie proti chrípke. Je odporúčané v príslušnom ročnom období (zvyčajne na jeseň) u pacientov minimálne 4 mesiace po transplantácii pečene.

Väčšina očkovaní neprináša stopercentnú ochranu pred vznikom ochorení, a to ani v zdravej populácii. U pacientov po transplantácii orgánov, ktorí užívajú lieky znižujúce obranyschopnosť, sa väčšinou vytvorí menšie množstvo protilátok. Ochrana poskytovaná očkovaním je teda menšia.

Očkovania, ktoré sa uskutočňujú v rámci transplantačného programu, sú bezpečné. Závažné problémy môže spôsobiť očkovanie živou vakcínou, preto akékoľvek plánované očkovanie je potrebné prediskutovať s obvodným lekárom.