Ochrana pred infekciami

Práca na záhrade

Fyzická činnosť po transplantácii je veľmi vhodná na udržanie dobrej kondície. Napriek tomu z dôvodu infekcie nie je práca so zemou vhodná v období tesne po transplantácii. S odstupom času je možné bežné práce považovať za bezpečné s výnimkou práce so senom, suchým lístím a kompostom. Je dobré sa pri práci v záhrade chrániť (rukavice) a rovnako pri práci v prašnom prostredí (rúška, respirátor).