Komplikácie po transplantácii

Vysoký krvný tlak

U veľkej časti chorých vznikajú po transplantácii pečene problémy s vysokým krvným tlakom. K jeho zvýšeniu prispievajú lieky, najmä steroidy a cyklosporín, menej takrolimus. Pacienti s pokročilou cirhózou pečene mávajú pred transplantáciou nízky krvný tlak a to aj v prípade, ak sa v minulosti liečili na vysoký krvný tlak. U časti príjemcov pečene sa teda hypertenzia objaví v dôsledku normalizácie funkcie pečene. Tlak nad 140/90 mmHg je nutné považovať za zvýšený a je potrebné ho korigovať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu srdca a ciev. Ošetrujúci lekár preto predpisuje lieky, často kombináciu liekov, ktoré budú krvný tlak normalizovať. Je nutné vedieť, že ich vysadenie môže viesť k nebezpečnému zvýšeniu krvného tlaku, a preto o akýchkoľvek zmenách v užívaní týchto liekov je potrebné informovať lekára. Rannú dávku liekov na vysoký krvný tlak treba užiť aj v deň ambulantnej kontroly u lekára, rovnako ako v iných dňoch.