Komplikácie po transplantácii

Prietrž v jazve po operácii

Transplantácia pečene sa uskutočňuje z veľkého rezu v pravom podrebrí, ktorý často zasahuje až na ľavú polovicu brucha. Pri hojení operačnej rany môže vzniknúť prietrž (pruh, hernia), ktoré je potrebné niekedy neskôr v posttransplantačnom období operovať. Pri podozrení na vznik prietrže, alebo ak je prietrž zdrojom problémov (tlaky až bolesť, zhoršenie odchodu plynov, pocity na zvracanie, nemožnosť zasunúť obsah hernie naspäť do dutiny brušnej), je potrebné bezodkladne informovať členov transplantačného tímu. Pri akýchkoľvek pochybnostiach týkajúcich sa operačnej rany konzultujte včas svojho ošetrujúceho lekára alebo priamo chirurga.