Komplikácie po transplantácii

Komplikácie žlčových ciest

Žlčovody sú trubice, ktoré odvádzajú žlč tvorenú pečeňou do čreva. Napojenie žlčovodu darcu na žlčovod príjemcu alebo priamo na črevo je veľmi delikátny chirurgický výkon. U časti chorých môžu vzniknúť problémy spôsobené len nepomerom priemerov žlčovodov darcu a príjemcu, niekedy sa objaví netesnosť spojenia žlčovodov, alebo sa žlčovody v mieste spojenia zúžia. Situáciu môže skomplikovať porucha cievneho zásobenia prenesenej pečene. Niektoré ochorenia žlčovodov, ktoré viedli k transplantácii pečene, sa môžu po rokoch znovu opakovať aj v transplantovanej pečeni. Komplikácie žlčových ciest sa prejavujú ako zápal žlčových ciest alebo únik žlče do brušnej dutiny. Tieto poruchy sa klinicky prejavujú predovšetkým horúčkou, niekedy sú sprevádzané zimnicou a triaškou. Pozorne sa sledujú zmeny laboratórnych testov. Rovnako sa môže objaviť žlté zafarbenie očí a kože (žltačka), tmavý moč a svetlá stolica. Ochorenie si vyžaduje včasnú kontrolu v transplantačnom centre a náležitú liečbu. Pri oneskorení hrozí trvalé poškodenie pečeňového štepu, v prípade ak zápal zo žlčovodu prestúpi na vlastné tkanivo pečene a dôjde k tvorbe abscesov (dutín v pečení vyplnených hnisom). Pri vzostupe teploty nad 38°C na viac ako 24 hodín je potrebné sa poradiť s lekárom transplantačného centra. Najčastejším spôsobom liečby je zavedenie tzv. stentov do žlčových ciest endoskopickou cestou alebo chirurgická revízia. V niektorých prípadoch uskutočňuje tento výkon röntgenológ. Stenty (úzke plastové trubičky dlhé niekoľko centimetrov) majú za cieľ obnoviť priechodnosť žlčovodov. Stenty sa vymieňajú po 3-6 mesiacoch.