Komplikácie po transplantácii

Cukrovka

U asi 10-20% príjemcov pečene môže vzniknúť cukrovka – diabetes. Môže byť len prechodná, rovnako ale môže aj komplikovať priebeh potransplantačnej liečby už natrvalo. Na jej vzniku sa môžu podieľať faktory dedičné aj získané. Uplatňuje sa tu rovnako nežiaduci účinok niektorých  imunosupresívnych liekov: steroidov, takrolimu a cyklosporínu. Podstatnou časťou liečby diabetu je diéta a udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti. V komplikovaných prípadoch je potrebné užívať lieky (antidiabetiká) alebo aplikovať injekčne inzulín. Komplikovanejšiu cukrovku lieči odborník – diabetológ.