Komplikácie po transplantácii

Cievne komplikácie

Cievne komplikácie po transplantácii pečene sú našťastie vzácne. Patrí sem uzáver pečeňovej tepny alebo portálnej žily, najčastejšie na podklade trombózy. Objavujú sa najčastejšie krátko po transplantácii. Ich skoré rozpoznanie umožňujú ultrasonografické vyšetrenia alebo CT. Lieči ich cievny chirurg alebo intervenčný rádiológ. Cievne komplikácie sú bohužiaľ väčšinou závažné.