Lekári

MUDr. Zuzana Kvasníková

MUDr. Zuzana Kvasníková

Pracovné zaradenie:

zástupca prednostu

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica