Lekári

MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.

MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.

Pracovné zaradenie:

 • lekár špecialista - hepatológ, Hepatogastroenterologické a transplantačné oddelenie (HEGITO) II. Internej kliniky SZU
 • lekár špecialista – vnútorné lekárstvo II. Interná klinika SZU

Vzdelanie:

 • 2016 - 2019 doktorandské štúdium, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Bratislava
 • 5/2018 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

      Európska atestácia vo vnútornom lekárstve (niekdajšia atestácia II. stupňa vo vnútornom lekárstve)

 • 2/2013 – Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  certifikát v abdominálnej ultrasonografii dospelých
 • 12/2010 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  atestácia v odbore hepatológia
 • 10/2004  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  Postupová skúška vo vnútornom lekárstve (niekdajšia atestácia I. stupňa vo vnútornom lekárstve)
 • 1995 – 2001 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
  1991 – 1995  Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Odborné kurzy a stáže:

 • 10/2014 – školenie v liečbe vírusových hepatitíd AKH Viedeň (prof. Ferenci)
 • 02/2015 – školenie v liečbe vírusových hepatitíd Barcelona (prof. Rafael Esteban, MD. Maria Buti Liver Unit, Hospital Vall d’Hebron)
 • 12/2015 – školenie v liečbe vírusových hepatitíd Paríž (prof. Dominique-Charles VALLA, -Hôpitaux de Paris, Hôpital Beaujon)
 • 6/2016 –  školenie na Transplantačnej klinike – Pisa, Taliansko (prof. Paolo De Simone)