Lekári

MUDr. Roman Necpal

MUDr. Roman Necpal

Vzdelanie

1993-1998      LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo

1992-1993      VLA JEP Hradec Králové, odbor všeobecné lekárstvo
1988-1992      Gymnázium JGT, Banská Bystrica

1980-1988      Zákl. škola SSV Banská Bystrica s rozšíreným vyučovaním jazykov


Postgraduálne vzdelanie :

2001             Atestácia l. stupňa v odbore Chirurgia – Bratislava

2006             Špecializačná atestácia v odbore Gastroenterologická chirurgia  - Banská Bystrica

2010             Špecializačná atestácia v odbore Cievna chirurgia – Bratislava

 

Pracovné skúsenosti

2014 – 2016           Oddelenie cievnej chirurgie NsP FDR Banská Bystrica

2007 -  2014           Klinika cievnej chirurgie  NÚSCH , a.s.  Bratislava , prof. MUDr. Šefránek, CSc

2005  - 2007           Chirurgická klinika SPAM  Banská Bystrica – prof. MUDr. Kothaj, CSc

1998  – 2005          Chirurgické odd. NsP Brezno  

 

Odborné záujmy:

  • Chirurgia hemodialyzačných prístupov a ich komplikácií
  • Multiorgánové odbery
  • Cievna chirurgia so zameraním na infekcie cievnych rekonštrukcií