Lekári

MUDr. Radovan Takáč

MUDr. Radovan Takáč

Vzdelanie: 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo

Atestácie:

  • Atestácia v odbore chirurgia  -  2007
  • Atestácia v odbore cievna chirurgia - 2013
  • Certifikát vydaný Slovenskou spoločnosťou pre ultrazvuk v medicíne na sonografické vyšetrenie ciev končatín a krku
  • Študijné pobyty v Univerzitnej nemocnici v Salamance a Valencii (Španielsko) na Klinike srdcovo-cievnej chirurgi 
  • Študiný pobyt v Univerzitnej nemocnici v Budapešti na Klinike srdcovo-cievnej chirurgie

Práca:

  • primár Oddelenia odberov orgánov a transplantačných databáz, FNsP FDR v Banskej Bystrici
  • Transplantačné centrum pri FNsP FDR v Banskej Bystrici
  • Koordinátor pre European liver transplant registry