Lekári

MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

Narodený v Lučenci 07.10.1978

Bydlisko: Banská Bystrica

Pracovisko: Klinika transplantačnej chirurgie SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

zástupca prednostu, prímar cievnej chirurgie

Štúdium:

1998-2004 - Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Odborná prax:

od 2004 - do 2006 Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie, MFN Martin 

od 2006 - do 2008 II. Chirurgická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

od 2008 Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

 

2011 - licencia SLK pre samostatnú prax v odbore cievna chirurgia

 

Postgraduálna špecializácia:

2010 - Atestácia v odbore cievna chirurgia

2013 - Philosophiae Doctor -PhD, doktorandské štúdium v odbore chirurgia, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava

 

Študijné pobyty: 

2009 - Institut klinické a experimentální medicíny v Prahe, Klinika transplantační chirurgie

2006, 2008, 2009, 2010 - Národný ústav srdcových a cievnych ochorení Bratislava, Klinika cievnej chirurgie

2016 - Asan Medical Center, Soul, Južná Kórea, Liver Transplantation and Hepatobiliary Surgery

2018 - Asan Medical Center, Soul, Južná Kórea, Liver Transplantation and Hepatobiliary Surgery

Odborné zameranie:

Diagnostika, chirurgická a endovaskulárna liečba vrodených aj získaných ochorení a poranení cievneho systému

Operačná liečba ochorení dolnej dutej žily – nádory a malígne tromby dolnej dutej žily

2004 - 2006 člen transplantačného týmu v UN Martin, zameranie multiorgánové odbery a transplantácie obličiek

Od roku 2006 člen transplantačného tímu v FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici

Zameranie: Multiorgánové odbery pre transplantácie, transplantácie obličiek od živých a mŕtvych darcov, transplantácie pečene, cievne rekonštrukcie pri transplantáciách

Od roku 2013 národný reprezentant pre transplantačnú chirurgiu v Únii európskych medicínskych špecialistov - National Representant of the Division of Transplantation of the UEMS