Lekári

MUDr. Pavel Mráz

MUDr. Pavel Mráz

Odborná prax: 

  • 2016 - súčasnosť: II. chirurgická klinika SZU, Transplantačné centrum, FNsP F.D Roosevelta Banská Bystrica
  • 2013 - 2016: Chirurgicko-traumatologické odd. NsP Brezno n.o.

 Vzdelanie: 

  • 2013: Medicinae Universae Doctor, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2007: Maturita na Gymnáziu A.Sládkoviča v Banskej Bystrici 

Odborné kurzy: 

  • 2016: Základy USG abdomenu, Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - MUDr. Jozef Beňačka, PhD
  • 2015: Základný kurz ultrasonografie, Košická ultrasonografická škola - Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.