Lekári

MUDr. Martin Sirotňák

MUDr. Martin Sirotňák

Počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvoval mnohé odborné pobyty na chirurgických pracoviskách, napr. na Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Bangkok alebo I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil. Za prácu pre fakultu a jej študentov nad rámec povinností získal viaceré ocenenia.

Od začiatku svojej profesnej kariéry (2015) pracuje v FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica na II. Chirurgickej klinike SZU, kde je okrem bežných chirurgických povinností zapojený do odberového a transplantačného programu a výučby študentov.