Lekári

MUDr. Marek Rusňák

MUDr. Marek Rusňák

narodený: 19.4.1985 v Liptovskom Mikuláši 

e-mail: marek.rusnak@gmail.com 
 
Vzdelanie 
  •  2000-2004  Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
  • 2005-2011 2. lekárska fakulta, Karlova univerzita v Prahe, všeobecné lekárstvo
  • 09/2006 IFMSA research exchange, Menoufia university Egypt
 
Pracovné skúsenosti
  • 9/2011- 4/2016 Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP Ružomberok-FN
  • 5/2016 – doteraz Oddelenie cievnej chirurgie FNsP FDR Banská Bystrica