Lekári

MUDr. Jozef Baláž

MUDr. Jozef Baláž

Pracovné zaradenie:

 • lekár špecialista - gastroenterológ, Hepatogastroenterologické a transplantačné oddelenie (HEGITO)
 • zodpovedný za endoskopickú a ambulantnú časť oddelenia
 • zdpovedný za centrum biologickej liečby nešpecifických črevných zápalov

Vzdelanie:

 • 10/2016 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  certifikát v endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografii (ERCP)
 • 11/2010 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  atestácia v špecializačnom obore Gastroenterológia,
  certifikát v diagnostickej a terapeutickej ezofagogastroduodenoskopii a kolonoskopii
 • 1997 – 2004 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
  12-mesačný študijný pobyt na University of Turku, Fínsko
 • 1993 – 1997 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Odborné kurzy a stáže:

 • 03/2017 individuálny študijný pobyt, Endoscopy Centre, Erasmus Hospital Brussels, Belgium
  pokročilé ERCP, ESWL v ochorenach biliárneho a pankreatického traktu (prof. Jacques Deviére, doc. Myriam Delhaye)
 • 03/2012 individuálny študijný pobyt, Endoscopy Centre, Aarhus University Hospital, Denmark
  pokročilé ERCP, POEM, priama cholangioskopia (Dr. Rastislav Kunda)
 • 03/2011 odborná stáž v Ústrednej vojenskej nemocnici Praha – Střešovice- endoskopická mukozálna resekcia, ERCP, zavádzanie stentov do GIT, endoskopická hemostáza (doc. Jan Martínek)
 • 01/2009 individuálny študijný pobyt v Transplantačnom centre IKEM, Praha
  ERCP u pacientov po transplantácii pečene (Dr. Petr Štirand)
 • 06/2008 EASL Clinical School of Hepatology, King's College London, UK
  Course 10: Liver Transplantation and Acute Liver Failure
 • 12/2007 individuálny študijný pobyt v Transplantačnom centre IKEM, Praha
  transplantačný program pečene (MUDr. Pavel Trunečka, prednosta)