Lekári

MUDr. František Hampl

MUDr. František Hampl

V roku 1976 nastúpil na LFUK v Bratislave na študíjny odbor všeobecné lekárstvo. Promoval 4.6.1982. Atestáciu z chirurgie I. stupňa absolvoval 10/1985, atestáciu z chirurgie II. stupňa úspešne zložil 2/1992.

Pracovné zaradenie: Klinika transplantačnej chirurgie SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

zástupca prednostu, primár hepato-pankreato-biliárnej chirurgie

Odborné chirurgické stáže:

  • V roku 1990 - 2 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie obličiek

   Školiteľ: Prof. MUDr. Firt DrSc.


  •  V roku 1995 - 2 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie pankreasu a OLTx

   Školiteľ: Prof. MUDr. M. Ryska DrSc.


  •  V roku 1997 - 3 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie pankreasu a OLTx.

   Školiteľ: Prof. MUDr. M. Ryska DrSc.


  •  V roku 1999 - 2 mesiace IKEM Praha. Téma: Transplantácie pankreasu.

   Školiteľ: Doc. MUDr. M. Adamec CSc.


  •  V roku 2002 - 1 mesiac Uppsala University Hospital, Sweden Departement of Surgery, Division of Transplantation. Téma: Living donor preceptorship programme.

   Školiteľ: Associate Professor Jonas Wadstrom MD, PhD. (programme Head)


  •  V roku 2007 - 1 mesiac IKEM Praha. Téma: OLTx.

   Školiteľ: Prof. MUDr. M. Adamec CSc


  • V roku 2008 - 1 mesiac IKEM Praha. Téma: OLTx.

   Školiteľ: Prof. MUDr. M. Adamec CSc.


  •  V roku 2/2015 stáž: Tel-Aviv Sourasky Medical Center.

   Školiteľ: Dr. Ido Nachmany Head department of Surgery B Hepatobilliary, Pancreatic and Transplantation Surgery.

 

Členstvo v odborných spoločnostiach EÚ

  • Od roku 2014 je riadnym členom ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation)