Lekári

MUDr. Eva Kušíková

MUDr. Eva Kušíková

Špecializovaná spôsobilosť:            

 • ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

Súčasné pracovisko:

 • FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
  Lekárka II. KAIM SZU
  Transplantačná koordinátorka Transplantcentrum B. Bystrica

Ďalšie pracovné skúsenosti:

 • ASAN Medical Center, Soul, Kórejská Republika, Liver Transplantation and Hepatobiliary Surgery, Intensive care

 • Médecins Sans Frontières – Lekári bez hraníc

          Tri misie v pozícii vedúcej lekárky JIS a UP Traumacentier v Port-au-Prince (Haiti) a Kunduz (Afganistan)

 • FN Královské vinohrady Praha, ČR

           Lekárka Kliniky anesteziologie a resuscitace

 • Faculté Médicine-Pharmacie Rouen, Francúzsko

           Ročný výskumný pobyt v Laboratoire ADEN

Vysokoškolské štúdium:

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ČR

 • Spoluautorka článkov v medzinárodných odborných časopisoch.
 • Pravidelná aktívna účasť nadomácich aj zahraničných odborných podujatiach.
 • Dlhoročná účasť na vzdelávaní študentov lekárskych aj nelekárskych zdravotníckych povolaní.