Lekári

MUDr. Barbara Mrázová

MUDr. Barbara Mrázová

Vzdelanie:

1995-2004 Základná deväťročná škola SSV, Nám. Š. Moysesa 9, Banská Bystrica:         

2004-2008 Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica

2008-2014 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Sasinkova 4, Bratislava

                                                          

Ďalšie vzdelanie:

aug.-dec. 2006 polročný študijný pobyt, Kalifornia, USA

2017- súčasnosť Doktorandské štúdium, Lekárska Fakulta Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Bratislava

 

Odborná prax:

2014-2015 Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie, FNsP FDR Banská Bystrica

2015- súčasnosť II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR BB 2015 - súčasnosť

5.3.2020 špecializačná skúška v odbore všeobecná chirurgia

 

Odborné kurzy a stáže:

22.-23.5.2015 Základy abdominálnej sonografie, Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

15.-10.2015 Refresh kurz USG gastrointestinálneho traktu, Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

15.-10.2015 Refresh kurz: USG krku (štítna žľaza, slinná žľaza, LU), Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - MUDr. E. Tvrdík

2.-6.10.2017 Klinická výživa  a intenzívna metabolická starostlivosť, Centrum výživy, Interní oddelení, Thomayerova nemocnice, Praha, Doc, MUDr. Pavel Kohout, PhD.

18.2.-5.3.2018 Klinika transplantačnej chirurgie, IKEM, Praha

6.-7. 10.2019 Surgical technique using NPWT, Amsterdam, Holandsko

6.-9.11.2019 Stáž kolorektálnej chirurgie, Tallin, Estónsko