Lekári

Ing. Andrea Dropčová

Ing. Andrea Dropčová

Pracovné zaradenie

Klinický transplantačný koordinátor