Náš tím

Lekári

MUDr. Július Janek, PhD.

MUDr. Július Janek, PhD.

Pracovisko

Klinika transplantačnej chirurgie SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Transplantácie pečene, cievna chirurgia, chirurgia pečene dospelých a detí

Viac informácií
MUDr. František Hampl

MUDr. František Hampl

Pracovisko

Klinika transplantačnej chirurgie SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Transplantácie pečene a obličiek, hepatopankreatobiliárna chirurgia

Viac informácií
MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

Pracovisko

Klinika transplantačnej chirurgie SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Transplantácie pečene a obličiek, odbery orgánov na transplantácie, cievna chirurgia

Viac informácií
MUDr. Jozef Valky, PhD, CETC.

MUDr. Jozef Valky, PhD, CETC.

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Anestézia a intenzívna medicína, transplantácie pečene, transplantačná koordinácia, prednosta kliniky

Viac informácií
MUDr. Lubomír Skladaný, PhD.

MUDr. Lubomír Skladaný, PhD.

Pracovisko

II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Hepatológia, transplantácie pečene, gastroenterológia, interná medicína, prednosta kliniky

Viac informácií
MUDr. Zuzana Kvasníková

MUDr. Zuzana Kvasníková

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Anestézia a intenzívna medicína, transplantácie pečene

Viac informácií
MUDr. Radovan Takáč

MUDr. Radovan Takáč

Pracovisko

primár Oddelenia odberov orgánov a transplantačných databáz FNsP FDR v Banskej Bystrici, Transplantačné centrum pri FNsP FDR v Banskej Bystrici, Koordinátor pre European liver transplant...

Špecializácia

Odbery orgánov na transplantácie, cievna chirurgia

Viac informácií
MUDr. Eva Kušíková

MUDr. Eva Kušíková

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Transplantačná koordinácia, anesteziológia a intenzívna medicína

Viac informácií
MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.

MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.

Pracovisko

II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Hepatológia, transplantácie pečene, interná medicína

Viac informácií
MUDr. Jozef Baláž

MUDr. Jozef Baláž

Pracovisko

Hepatogastroenterologické a transplantačné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

lekár špecialista - gastroenterológ, Hepatogastroenterologické a transplantačné oddelenie (HEGITO), zodpovedný za endoskopickú a ambulantnú časť oddelenia, zdpovedný za centrum biologickej liečby nešpecifických črevných zápalov

Viac informácií
Ing. Andrea Dropčová

Ing. Andrea Dropčová

Pracovisko

II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Klinická koordinácia pre transplantácie pečene

Viac informácií
MUDr. Roman Necpal

MUDr. Roman Necpal

Pracovisko

Transplantačné centrum, Oddelenie cievnej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Odbery orgánov na transplantácie, chirurgia hemodialyzačných prístupov, cievna chirurgia

Viac informácií
MUDr. Igor Slobodník

MUDr. Igor Slobodník

Pracovisko

II. Chirurgická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Transplantácie pečene, hepatopankreatobiliárna chirurgia

Viac informácií
MUDr. Ľubica Fillová

MUDr. Ľubica Fillová

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Anestézia a intenzívna medicína, transplantácie pečene

Viac informácií
MUDr. Jana Badinková

MUDr. Jana Badinková

Pracovisko

II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Hepatológia, transplantácie pečene, interná medicína

Viac informácií
MUDr. Martin Okál

MUDr. Martin Okál

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Anestézia a intenzívna medicína, transplantácie pečene

Viac informácií
MUDr. Eva Uhliarová

MUDr. Eva Uhliarová

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Anestézia a intenzívna medicína, transplantácie pečene

Viac informácií
MUDr. Jana Mačičáková

MUDr. Jana Mačičáková

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Transplantačná koordinácia, anestézia a intenzívna medicína

Viac informácií
MUDr. Marcel Uhliar

MUDr. Marcel Uhliar

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Anestézia a intenzívna medicína, transplantácie pečene

Viac informácií
MUDr. Marcela Hudobová

MUDr. Marcela Hudobová

Pracovisko

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Anestézia a intenzívna medicína, transplantácie pečene

Viac informácií
MUDr. Daniela Janceková

MUDr. Daniela Janceková

Pracovisko

II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Hepatológia, transplantácie pečene, interná medicína

Viac informácií
MUDr. Barbara Mrázová

MUDr. Barbara Mrázová

Pracovisko

Chirurgická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Všeobecná chirurgia

Viac informácií
MUDr. Marek Rusňák

MUDr. Marek Rusňák

Pracovisko

Transplantačné centrum, Oddelenie cievnej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Cievna chirurgia

Viac informácií
MUDr. Martin Sirotňák

MUDr. Martin Sirotňák

Pracovisko

Transplantačné centrum, Chirurgická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Odbery orgánov na transplantácie, všeobecná chirurgia

Viac informácií
MUDr. Matej Ondruška

MUDr. Matej Ondruška

Pracovisko

Transplantačné centrum, Oddelenie cievnej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Špecializácia

Cievna chirurgia

Viac informácií
MUDr. Pavel Mráz

MUDr. Pavel Mráz

Pracovisko

Chirurgická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializácia

Všeobecná chirurgia

Viac informácií

MUDr. Matej Hrnčár, PhD.

Pracovisko

Onkologická klinika SZU a FNsP FDR Banská Bystrica

Špecializácia

Onkológia

Viac informácií